Beroepskwalificaties

Hulpkok, fietshersteller, podiumtechnicus, interieurbouwer, bakker. Welk beroep je ook doet, je moet over kennis en vaardigheden beschikken om het goed te doen. Die kennis en vaardigheden worden beschreven in beroepskwalificaties. Dit filmpje geeft je meer info en legt uit waar je een beroepskwalificatie kan behalen.

Wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen is vastgelegd in een beroepskwalificatie. Je kan een beroepskwalificatie verwerven via onderwijs, opleiding- of een EVC-traject.

 

In 5 stappen naar een erkende beroepskwalificatie

Stap 1 

Beroepskwalificatiedossier opstellen

Een beroepskwalificatiedossier maak je door een beroep te definiëren, de nodige competenties te bepalen en de context, autonomie en verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar te beschrijven.

Door wie:

Vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt ondersteund door procesbegeleiders van AHOVOKS


Stap 2 

Beroepskwalificatiedossier valideren

Kan je een beroep uitoefenen op basis van de competenties beschreven in het beroepskwalificatiedossier? En hebben deze competenties een maatschappelijke, culturele of arbeidsmarkt-relevante waarde? Dat wordt gecontroleerd tijdens de validering.

Door wie:

De valideringscommissie: vertegenwoordigers van de interprofessionele sociale partners, VDAB, Vlaio en AHOVOKS. Als het gaat om beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen wordt de valideringscommissie als volgt samengesteld: vertegenwoordigers uit het vrijetijds- en vrijwilligerswerk en AHOVOKS.


Stap 3 

Beroepskwalificatiedossier inschalen

Het beroepskwalificatiedossier krijgt een VKS-niveau toegewezen op basis van de Vlaamse inschalings-methode.

Door wie:

De inschalingscommissie: vertegenwoordigers van SERV, Vlor, VDAB, Vlaio en AHOVOKS. Als het gaat om beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen wordt de inschalingscommissie als volgt samengesteld: vertegenwoordigers uit het vrijetijds- en vrijwilligerswerk, Vlor, VDAB, Vlaio en AHOVOKS.


Stap 4 

Beroepskwalificatie erkennen

Op basis van de resultaten van de validering, de inschaling en een kwaliteitsonderzoek van het volledige proces wordt de beroepskwalificatie erkend.

Door wie:

De Vlaamse regering


Stap 5 

Beroepskwalificatie registreren

De erkende beroepskwalificatie wordt opgenomen in de kwalificatiedatabank.

Door wie:

AHOVOKS