Beroepskwalificaties

Wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen is vastgelegd in een beroepskwalificatie. Je kan een beroepskwalificatie verwerven via onderwijs, opleiding- of een EVC-traject.

 

In 5 stappen naar een erkende beroepskwalificatie

Stap 1 

Beroepskwalificatiedossier opstellen

Een beroepskwalificatiedossier maak je door een beroep te definiëren, de nodige competenties te bepalen en de context, autonomie en verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar te beschrijven.

Door wie:

Vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt ondersteund door procesbegeleiders van AHOVOKS


Stap 2 

Beroepskwalificatiedossier valideren

Kan je een beroep uitoefenen op basis van de competenties beschreven in het beroepskwalificatiedossier? En hebben deze competenties een maatschappelijke, culturele of arbeidsmarkt-relevante waarde? Dat wordt gecontroleerd tijdens de validering.

Door wie:

De valideringscommissie: vertegenwoordigers van de interprofessionele sociale partners, VDAB, Vlaio en AHOVOKS. Als het gaat om beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen wordt de valideringscommissie als volgt samengesteld: vertegenwoordigers uit het vrijetijds- en vrijwilligerswerk en AHOVOKS.


Stap 3 

Beroepskwalificatiedossier inschalen

Het beroepskwalificatiedossier krijgt een VKS-niveau toegewezen op basis van de Vlaamse inschalings-methode.

Door wie:

De inschalingscommissie: vertegenwoordigers van SERV, Vlor, VDAB, Vlaio en AHOVOKS. Als het gaat om beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen wordt de inschalingscommissie als volgt samengesteld: vertegenwoordigers uit het vrijetijds- en vrijwilligerswerk, Vlor, VDAB, Vlaio en AHOVOKS.


Stap 4 

Beroepskwalificatie erkennen

Op basis van de resultaten van de validering, de inschaling en een kwaliteitsonderzoek van het volledige proces wordt de beroepskwalificatie erkend.

Door wie:

De Vlaamse regering


Stap 5 

Beroepskwalificatie registreren

De erkende beroepskwalificatie wordt opgenomen in de kwalificatiedatabank.

Door wie:

AHOVOKS