Hoe verloopt de inschalingsprocedure?

De inschalingsmethode verloopt in twee fasen: een kwalitatieve fase en een kwantitatieve fase.

  • Kwalitatief
    De inschalingscommissie oordeelt in consensus over het kwalitatief niveau van inschaling aan de hand van scores per descriptorelement (kennis, cognitieve vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden, motorische vaardigheden, omgevingscontext, handelingscontext, autonomie en verantwoordelijkheid). Dit gebeurt volgens een handleiding gebaseerd op beslissingsbomen en definities per descriptorelement.

  • Kwantitatief
    De kwalitatieve scores worden omgezet in punten. De wegingstool genereert een totaalscore en het VKS-niveau waarbinnen de kwalificatie zich bevindt.