Contact

Agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties & studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II- laan 15 bus 132
1210 Brussel

E-mail: KenC@vlaanderen.be