VKS bevordert levenslang leren 

Snelle technologische, economische en sociale ontwikkelingen maken levenslang leren noodzakelijk. In een snel evoluerende wereld kan je niet anders dan je competenties permanent bijspijkeren of vernieuwen.

De Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) draagt bij tot de realisatie van levenslang leren door de communicatie en samenwerking tussen aanbieders van onderwijs en opleidingen te bevorderen. Bovendien brengt VKS kwalificaties in kaart en helpt je bij de keuze van een passend traject naar een kwalificatie.

 

VKS versterkt de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt zijn nauw verbonden met elkaar. Onvoldoende aansluiting kan problemen op de arbeidsmarkt veroorzaken. Kwalificaties doen opleidingen beter aansluiten bij de competenties die de arbeidsmarkt en maatschappij vragen.

 

VKS versterkt transparantie en uitwisselbaarheid

Een eenduidige beschrijving van kwalificaties in competenties maakt duidelijk wat een kwalificatie waard is en wat je moet kennen en kunnen om een beroep, opleiding of maatschappelijke functie aan te vatten.

Op basis van de VKS kan je beoordelen welke kwalificaties binnen je bereik liggen door je competenties te vergelijken met de competenties die bij een kwalificatie horen. Misschien is een traject op maat, met de nodige aandacht voor EVC en uitwisselbaarheid tussen de verschillende systemen van leren, voor jou wel mogelijk.

 

VKS versterkt mobiliteit

De VKS maakt de onderlinge vergelijking van kwalificaties in Europa mogelijk. Dat bevordert je leer- en jobmobiliteit.

Untitled 1