Meer info en downloads

VKS

Officiële teksten

Brochures en presentaties
Nederlands

Frans

 

EQF

Officiële teksten
 
Internationale tendensen die voorafgingen aan het EQF
 
Europees beleid EQF en beroepsgericht onderwijs (VET)
 
Europese instanties die de implementatie van EQF ondersteunen
  • Cedefop.europa.eu: agentschap dat onderzoek uitvoert rond beroepsopleidingen in onderwijs en vorming.
  • Ecvet-toolkit.eu: instrument dat de erkenning van leerresultaten uit andere EU-landen ondersteunt.
  • Eqavet.eu: netwerk dat de kwaliteitszorg binnen onderwijs en vorming met een sterk beroepsgericht aspect ondersteunt.
Untitled 1