Meer info en downloads

VKS

Officiële teksten

Brochures en presentaties
Nederlands

Frans

 

EQF

Officiële teksten
 
Internationale tendensen die voorafgingen aan het EQF
 
Europese instanties die de implementatie van EQF ondersteunen
  • Cedefop.europa.eu: agentschap dat onderzoek uitvoert rond beroepsopleidingen in onderwijs en vorming.
  • Ecvet-toolkit.eu: instrument dat de erkenning van leerresultaten uit andere EU-landen ondersteunt.
  • Eqavet.eu: netwerk dat de kwaliteitszorg binnen onderwijs en vorming met een sterk beroepsgericht aspect ondersteunt.
Untitled 1