Europese kwalificatiestructuur

Het European Qualification Framework (EQF) vergelijkt kwalificaties uit verschillende Europese landen. Het EQF is ontstaan uit een reeks internationale ontwikkelingen, zoals de Bolognaverklaring.

 

Belangrijkste doelen van het EQF:

  • Stimuleert levenslang leren
  • Bevordert de internationale mobiliteit van lerenden en werkenden
  • Versterkt transparantie en uitwisselbaarheid van kwalificaties
 

Van nationale naar internationale kwalificaties

Elk land stelt een overzicht op van alle kwalificaties die iemand er kan behalen. Die kwalificaties worden in een hiërarchische structuur geplaatst, het nationaal kwalificatieraamwerk. Door dat raamwerk te koppelen met het Europees kwalificatieraamwerk kan je kwalificaties met elkaar vergelijken. Ook de VKS is afgestemd op het EQF.

Wil je meer weten over de afstemming tussen de VKS en het EQF? Raadpleeg het koppelingsrapport (pdf, 14mb).

Untitled 1