Een beroepskwalificatiedossier opstellen

Wat moet je doen om een beroepskwalificatiedossier op te stellen en in te dienen?


Neem contact op

Als je wil starten met de opmaak van een dossier, neem dan contact op met AHOVOKS of vul het aanvraagformulier in.


Volg de procesbegeleider en de handleiding

De procesbegeleider van AHOVOKS licht de procedure tot erkende beroepskwalificatie toe. Het is essentieel om de opbouw en de principes van de Vlaamse kwalificatiestructuur te kennen. De procesbegeleider ondersteunt je bovendien bij de opmaak van het dossier. Ook de handleiding wijst je hierbij de weg.


Leg het beroepskwalificatiedossier intern voor

Leg je beroepskwalificatiedossier voor aan de bevoegde instanties binnen je organisatie, bijvoorbeeld de raad van bestuur of het dagelijkse bestuur. Laat ook de indieningsbrief ondertekenen. Met een ondertekende indieningsbrief geef je aan dat je organisatie akkoord gaat met de inhoud van het dossier.


Dien het dossier in

Stuur het dossier en de indieningsbrief op naar AHOVOKS:

  • per e-mail: KenC@vlaanderen.be
  • per post: Hendrik Conscience-gebouw, lokaal 2B23, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (ter attentie van het secretariaat van de procedure tot erkende beroepskwalificatie)

Volg het dossier op

Raadpleeg de stand van zaken van jouw ingediende beroepskwalificatiedossiers in de kwalificatiedatabank. Via je procesbegeleider krijg je een gebruikersnaam en paswoord.

Untitled 1