Hoe verloop de valideringsprocedure?

De valideringscommissie bekijkt de beroepskwalificatiedossiers inhoudelijk. Ze gaat na of een beroep of maatschappelijke rol kan worden uitgeoefend met de competenties uit het dossier.

Elk beroepskwalificatiedossier wordt beoordeeld aan de hand van 4 criteria:

 • Draagvlak
  Waren alle relevante stakeholders betrokken?
 • Referentiekader
  Welke referentiekaders werden gebruikt?
 • Competenties
  Vormen de competenties een relevant geheel?
 • Arbeidsmarktrelevantie/maatschappelijke relevantie
  Is er op de arbeidsmarkt of in de maatschappij nood aan het beschreven beroep?