Een voorstel van onderwijskwalificatie niveau 1 tot 4 aanvragen

Je kan voorlopig enkel voorstellen van onderwijskwalificaties aanvragen die een beroepskwalificatie bevatten.

 

Bekijk de samenstelling van onderwijskwalificaties

Afhankelijk van het onderwijsniveau en de onderwijsvorm is een onderwijskwalificatie samengesteld uit eindtermen, specifieke eindtermen of beroepskwalificaties. Bekijk de samenstelling van onderwijskwalificaties.

 

Check de afgewerkte beroepenclusters

Aanvragen zijn mogelijk vanaf het moment dat een relevant geheel van beroepskwalificaties beschikbaar is. Bekijk de afgewerkte beroepenclusters

 

Vul het aanvraagformulier in

Via het aanvraagformulier vraag je aan AHOVOKS om te starten met de ontwikkeling van een voorstel van onderwijskwalificatie. Je kan ook zelf concrete voorstellen uitwerken. AHOVOKS toetst elke aanvraag aan een aantal criteria.

 

Dien de aanvraag in

Stuur de aanvraag op naar AHOVOKS:

  • per e-mail: vks@vlaanderen.be
  • per post: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) t.a.v. het secretariaat van de procedure tot erkende onderwijskwalificatie Hendrik Conscience gebouw, lokaal 2B24 Koning Albert ll- laan 15 1210 Brussel
 
Untitled 1