De meerwaarde van VKS voor werkzoekenden

"Met de sluiting van het bedrijf zag ik het even niet meer zitten. Maar een overstap naar fietshersteller lijkt me wel wat."

Tom, 26 jaar

VKS helpt je om een gerichte studie- of beroepskeuze te maken.


Kwalificaties geven een overzicht van wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen of een (vervolg)opleiding aan te vatten. Door dit overzicht kan je beter inschatten of de inhoud van een opleiding of beroep jou ligt en kan je zelf een levenslang leer- en groeitraject uitstippelen. Raadpleeg de kwalificatiedatabank

VKS zorgt voor afstemming tussen kwalificaties en de eisen op de arbeidsmarkt.


Mijn loopbaan koppelt je kwalificaties aan beschikbare vacatures. Zo vind je sneller je plaats op de arbeidsmarkt.


 

VKS vergemakkelijkt werken in het buitenland.


Je kan het niveau van je kwalificatie vergelijken met het niveau van gelijkaardige kwalificaties uit andere Europese landen. Gebruik EQF-Compare.