De meerwaarde van VKS voor werknemers


"Het geheim van mijn succes?
Ik was klaar voor de job."

Greet, 42 jaar
vroeger winkelbediende; nu verpleegkundige

VKS zorgt ervoor dat je je loopbaan zelf in handen kan nemen.


Kwalificaties geven een overzicht van wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen. Door dit overzicht kan je beter inschatten of de inhoud van een beroep je ligt. Raadpleeg de kwalificatiedatabank.

VKS daagt je uit tot een leven lang leren.


De kwalificatiedatabank maakt de verschillen tussen de kwalificaties zichtbaar. Kwalificaties zijn het instrument om je eigen groeitraject uit te tekenen met zicht op je toekomst.VKS vergemakkelijkt leren en werken in het buitenland.


Je kan het niveau van je kwalificatie vergelijken met het niveau van gelijkaardige kwalificaties uit andere Europese landen. Gebruik EQF-Compare.

VKS zorgt voor afstemming tussen kwalificaties en de eisen op de arbeidsmarkt.


Mijn loopbaan koppelt je kwalificaties aan beschikbare vacatures. Dit bevordert je mobiliteit op de arbeidsmarkt.