De meerwaarde van VKS voor werkgevers

"Competenties in een passend jasje, daar streven we naar.
De VKS is een uitstekende gids voor mijn aanwervings-en HRM-beleid."

Koen, 41 jaar
CEO van een kleding- en confectiebedrijf

VKS maakt competenties zichtbaar.


Kwalificaties geven een overzicht van wat iemand moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen. Mijn loopbaan koppelt kwalificaties van potentiele werknemers aan je beschikbare vacatures. Zo vind je sneller een werknemer die beschikt over de gevraagde competenties.

VKS maakt kwalificaties over de landsgrenzen heen vergelijkbaar.


Op EQF-Compare kan je het kwalificatieniveau van buitenlandse werknemers vergelijken met het niveau van Vlaamse kwalificaties. Hierdoor kan je beter inschatten wat je van een werknemer kan verwachten.

 

VKS helpt jou bij het uittekenen van een HRM-strategie.


Kwalificaties tonen wat werknemers kennen en kunnen. Zo kan je de juiste werknemer inzetten op de juiste plaats, kan je inschatten of een bijkomende opleiding of ander takenpakket voor je werknemer haalbaar is en welke competenties hij nog moet verwerven. Als je wil inzetten op competentiemanagement raadpleeg dan de kwalificatiedatabank.