De meerwaarde van VKS voor studenten en cursisten

"Wist je dat een milieuco├Ârdinator bedrijven op weg helpt om milieuvriendelijk te werken? Ik las de beroepskwalificatie en wist meteen dat ik deze richting uit wilde."

Alexandra, 19 jaar

VKS helpt je om een gerichte studie- of beroepskeuze te maken.


Kwalificaties geven een overzicht van wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen of een (vervolg)opleiding aan te vatten.

Door dit overzicht kan je beter inschatten of de inhoud van een opleiding of beroep jou ligt en kan je zelf een levenslang leer- en groeitraject uitstippelen. Raadpleeg de kwalificatiedatabank

VKS zorgt voor afstemming tussen kwalificaties en de eisen op de arbeidsmarkt.


Mijn loopbaan koppelt je kwalificaties aan beschikbare vacatures. Zo vind je sneller je plaats op de arbeidsmarkt.


VKS bevordert afstemming tussen onderwijs- en opleidingsverstrekkers.


Omdat elke partner zich baseert op dezelfde kwalificaties zijn competenties bij elke onderwijs- en opleidingsverstrekker hetzelfde waard en kunnen zo makkelijker uitgewisseld worden.

VKS vergemakkelijkt leren en werken in het buitenland.


Je kan het niveau van je kwalificatie vergelijken met het niveau van gelijkaardige kwalificaties uit andere Europese landen. Gebruik Ploteus-Compare.

 
´╗┐