Criteria onderwijskwalificatie niveau 5

Een onderwijskwalificatie van niveau 5 moet een studieomvang hebben van 90 of 120 studiepunten. Elk voorstel van onderwijskwalificatie moet voldoen aan deze criteria :

  • de maatschappelijke, economische of culturele behoefte;
  • de onderwijskundige en opvoedkundige context: aansluitend bij de doelgroep, bij het profiel van onderwijsvorm en graad, stimuleren van de leermotivatie;
  • de verwachte instroom en uitstroom;
  • de beschikbare materiële en financiële middelen en expertise;
  • de mogelijkheid tot samenwerking met andere instellingen of met arbeidsmarkt/bedrijfsleven, indien vereist;
  • de continuïteit in de (studie)loopbaan: inpassing in het bestaande studieaanbod, aansluiting op vervolgopleidingen en/of tewerkstellingsmogelijkheden
 

AKOV gaat voor elke aanvraag na of het een voorstel voor onderwijskwalificatie uitwerkt. AKOV raadpleegt hierbij de aanvragers en de onderwijsnetten

Er zijn drie adviezen mogelijk:

  • Er wordt geen voorstel van onderwijskwalificatie gemaakt.
  • Er wordt voorlopig geen voorstel van onderwijskwalificatie gemaakt (bv. omwille van verwante beroepskwalificatie die we in de toekomst verwachten op niveau 5)
  • Er wordt een voorstel van onderwijskwalificatie gemaakt. AKOV werkt dit voorstel uit.
Untitled 1