Criteria onderwijskwalificatie niveau 1 tot 4

Elk voorstel van onderwijskwalificatie moet voldoen aan een aantal criteria :

  • de maatschappelijke, economische of culturele behoefte;
  • de onderwijskundige en opvoedkundige context: aansluitend bij de doelgroep, bij het profiel van onderwijsvorm en graad, stimuleren van de leermotivatie;
  • de verwachte instroom en uitstroom;
  • de beschikbare materiële en financiële middelen en expertise;
  • de mogelijkheid tot samenwerking met andere instellingen of met arbeidsmarkt/bedrijfsleven, indien vereist;
  • de continuïteit in de (studie)loopbaan: inpassing in het bestaande studieaanbod, aansluiting op vervolgopleidingen en/of tewerkstellingsmogelijkheden.
 

AKOV gaat voor elke aanvraag na of het een voorstel van onderwijskwalificatie uitwerkt. AKOV raadpleegt hierbij de aanvragers en de onderwijsnetten

Untitled 1