Modulaire beroepsopleiding niveau 2-4

Zijn alle beroepen uit een beroepencluster beschreven in beroepskwalificaties? Dan worden de beroepskwalificaties omgezet in gemeenschappelijke beroepsopleidingen voor het secundair volwassenenonderwijs, het stelsel van leren en werken en de VDAB.

Wie?

Een werkgroep van vertegenwoordigers van AKOV, het volwassenenonderwijs, het stelsel van leren en werken en VDAB.

 

Hoe?

De werkgroep gaat na welke competenties van de beroepskwalificatie inhoudelijk verwant zijn en een zinvolle samenhang vertonen. Deze competenties worden geclusterd in een module.

Wil je meer weten over de totstandkoming van deze modulaire beroepsopleidingen? Raadpleeg dan de leidraad Omzetting beroepskwalificatie-modulaire opleiding.

Wil je de modulaire beroepsopleidingen voor leren en werken (opleidingenstructuren) en het secundair volwassenenonderwijs (opleidingsprofielen) raadplegen? Neem dan een kijkje op de curriculumwebsite.