Kwalificaties in onderwijs en opleiding

Hoe kwalificaties gebruikt worden in onderwijs en opleidingen is vastgelegd in procedures per onderwijsniveau.